Videos

Lallaba

Waaqeffannaa guyyaa sambata guddaa(2/16/2020)

Guyyaa Eebba bartoota Amantii cimsannaa barachaa turanii,Sadaasa 03/2019

Sagantaa Retreatii,Hagayya 9-12/2019,Cedar Lake ministry

Yaaroo Hafuuraa Waqabaji 14/2019

Ayyaana Wangeela bali’isuu Waxabajji 09/2019

Life stream Oromo Evangelical short video

Faarfannaa konfiransii waldaa irratti farfatame

Ayyaana Bali’suu wangeela

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close